Casa Prim

S. XX

Av. de la Generalitat, 18

Edifici entre mitgeres, amb quatre plantes l’última de les quals és la golfa. Realitzat segurament el primer terç del segle XX, entre els anys 1900 i 1940. La seva façana correspon a una adaptació tardana de línies modernistes, realitzada per un artista local. La composició és simètrica i de pedra picada. Ens recorda també l’estil modernista les  baranes de forja ondulants en la seva part inferior, decorades amb senzills motius florals, dels quatre balcons que disposa la façana.

Continua llegint